POLITICA PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR 15 OCTOMBRIE 2013

Furnizorul („noi”, „a/al/ale/ai noastră/nostru/noastre/noștri”) respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, iar noi le solicităm utilizatorilor noști să procedeze la fel. Furnizorul poate, în circumstanțe adecvate și la propria latitudine, să dezactiveze și/sau să anuleze conturile utilizatorilor care ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, astfel cum se descrie în mai mare detaliu în Condițiile generale și specifice.

Ne rezervăm dreptul de a modifica clauzele prezentei Politici privind drepturile de autor. Deoarece orice modificări vor fi anunțate pe această pagină, vă încurajăm să o consultați periodic. Continuarea utilizării Serviciului după orice modificări ale prezentei Politici privind drepturile de autor va însemna acceptarea de către dumneavoastră a modificărilor respective.

În cazul în care considerați că opera dumneavoastră a fost copiată, încadrată sau altfel afișată pe acest site web sau pe site-ul wap („site-urile”) într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau că drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală au fost altfel încălcate, vă rugăm să îi furnizați agentului Furnizorului („Agentul pe probleme de drepturi de autor”) următoarele informații în scopul sesizării încălcării drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală:

  1. semnătura electronică sau fizică a persoanei autorizată să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor sau al altor interese privind proprietatea intelectuală;
  2. o descriere a operei protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale în legătură cu care reclamați încălcarea;
  3. o descriere a materialului despre care dumneavoastră susțineți că încalcă proprietatea intelectuală și amplasamentul materialului respectiv;
  4. adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail;
  5. o declarație dată de dumneavoastră conform căreia aveți convingerea de bună credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor sau al proprietății intelectuale, de agentul său sau de lege;
  6. o declarație dată de dumneavoastră, dată cunoscând pedeapsa pentru mărturie mincinoasă, conform căreia informațiile din sesizarea dumneavoastră sunt corecte și că dumneavoastră sunteți proprietarul drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale sau sunteți autorizat(ă) să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale.

Agentul pe probleme de drepturi de autor al Furnizorului poate fi contactat prin e-mail, la adresa pe care o puteți găsi pe site-uri și/sau prin intermediul Serviciilor noastre și prin telefon, numărul putând fi găsit în cadrul Condițiilor specifice. De asemenea, Agentul pe probleme de drepturi de autor al Furnizorului poate fi contactat la adresa Furnizorului, astfel cum se descrie în Condițiile specifice.

În cazul în care Furnizorul primește o asemenea sesizare, Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza sau șterge conținutul presupus a încălca drepturile de autor. După primirea unei sesizări privind încălcarea care respectă sau respectă în mod substanțial legislația aplicabilă privind drepturile de autor din țara dumneavoastră, Furnizorul va acționa rapid pentru a șterge sau a dezactiva accesul la orice conținut presupus a încălca drepturile de autor presupus a face obiectul unei activități de încălcare. Furnizorul va lua măsuri rezonabile pentru a notifica în cel mai scurt timp utilizatorul care a creat sau a afișat conținutul în cauză că l-a îndepărtat sau dezactivat accesul la acesta.

Orice utilizator al cărui conținut a fost șters sau dezactivat în conformitate cu prezenta politică poate transmite Furnizorului o contranotificare în baza Legislației privind drepturile de autor. Respectiva contranotificare trebuie transmisă în scris Agentului nostru pe probleme de drepturi de autor la adresa menționată mai sus și trebuie să conțină:

  1. semnătura electronică sau fizică a utilizatorului;
  2. identificarea conținutului șters sau la care a fost dezactivat accesul și locul în care apărea materialul respectiv înainte de a fi șters sau dezactivat, inclusiv URL-ul (Uniform Resource Locator) complet;
  3. o declarație dată cunoscând pedeapsa pentru mărturie mincinoasă, conform căreia aveți convingerea de bună credință că materialul a fost șters sau dezactivat ca urmare a unei erori sau identificări necorespunzătoare a materialului care urma a fi șters sau dezactivat;
  4. numele, adresa și numărul de telefon al utilizatorului și o declarație conform căreia utilizatorul este de acord cu competența jurisdicțională a asociației de arbitraj din țara dumneavoastră și că dumneavoastră veți accepta să fiți chemat(ă) în judecată de persoana care a transmis sesizarea inițială privind încălcarea.

 

La primirea unei contranotificări corespunzătoare în baza Legislației privind drepturile de autor, Furnizorul va transmite cu promptitudine persoanei care a transmis notificarea inițială privind presupusa încălcare o copie a contranotificării și va informa persoana respectivă că va reafișa conținutul șters sau va reactiva accesul la conținut în termen de zece (10) până la paisprezece (14) zile lucrătoare. În plus, Furnizorul va reafișa conținutul șters și va reactiva accesul la acesta în termen de zece (10) până la paisprezece (14) zile lucrătoare de la primirea contranotificării, cu excepția cazului în care Agentul pe probleme de drepturi de autor desemnat al Furnizorului primește mai întâi o notificare din partea persoanei care a transmis notificarea inițială conform căreia persoana respectivă a depus o acțiune în vederea obținerii unui ordin judecătoresc pentru a interzice utilizatorului să se angajeze în activități care încalcă drepturile referitoare la conținutul de pe Site-urile sau serverul Furnizorului.